Hier vind je de privacy verklaring van Elke Verbruggen fotografie. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Elke Verbruggen fotografie.


01. INLEIDING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Elke Verbruggen, Elke Verbruggen fotografie


02. ELKE VERBRUGGEN FOTOGRAFIE
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Elke Verbruggen fotografie. Elke Verbruggen fotografie is een fotografiebedrijf wat zich voornamelijk richt op fotografiediensten voor particulieren. Bijvoorbeeld het vastleggen van gezinnen of een bruiloft.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Elke Verbruggen fotografie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Elke Verbruggen fotografie, neem dan gerust contact op!

info@elkeverbruggenfotografie.com 
Knapersven 3 | 5738 PC | Mariahout | Btw. Nr. NL001558381B68 | Kvk nr. 64191095
Elke Verbruggen fotografie is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Elke Verbruggen.


03. DOEL GEGEVENS
Er wordt een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Elke Verbruggen fotografie. Deze worden hieronder toegelicht.
3.1  Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Elke Verbruggen fotografie via de website. In de formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om de fotosessie zo goed mogelijk voor te bereiden en het kunnen afhandelen van de factuur achteraf. De gegevens die gevraagd worden zijn, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, omschrijving. 
3.2  Analytics
De website van Elke Verbruggen fotografie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
3.3 Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

04. ONTVANGERS
De gegevens die Elke Verbruggen fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
4.01  Google
De e-mail van Elke Verbruggen fotografie wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
4.02  Xel-media
De website en back-ups van de website worden gehost bij Xel-media. Gegevens die jij achterlaat op de website van Elke Verbruggen fotografie zijn op de servers van Xel-media opgeslagen.
4.03  Pixieset
Foto’s om te selecteren of beelden van de bruiloft worden verstuurd via Pixieset. 


05. OPSLAG PERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Elke Verbruggen fotografie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
5.01  Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Elke Verbruggen fotografie via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
5.02  Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
5.03  Facturen
Facturen moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven.


06. BEVEILIGING
Elke Verbruggen fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elkeverbruggenfotografie.com

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. 


07. JOUW RECHTEN
7.01  Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Elke Verbruggen fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Elke Verbruggen fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
7.02  Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Elke Verbruggen fotografie. 
7.03  Recht op overdracht
Mocht jij gegevens nodig hebben die bij Elke Verbruggen fotografie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Elke Verbruggen fotografie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
7.04  Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Elke Verbruggen fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 
7.05  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Elke Verbruggen fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@elkeverbruggenfotografie.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 


08. PLICHTEN
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Elke Verbruggen fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Elke Verbruggen fotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Elke Verbruggen fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Elke Verbruggen fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Elke Verbruggen fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

@elkeverbruggenfotografie

snapwidget.com

NL / EN